Tuki50 – tutustu!

YWAM Ruurikkala rakentaa uutta tukirakennetta.

Tuki50 on tukirakenne, jonka avulla pyritään auttamaan uusia työntekijöitä pääsemään alkuun Missionuorten lähetystyöntekijöinä Ruurikkalassa, ja mahdollistamaan uusien työmuotojen syntyminen paikallisesti ja kansallisesti. Jos olet halukas olemaan osa Missionuorten työtä Ruurikkalassa, ja samalla saada itsellesi työkaluja omaan arjen työkenttääsi, niin tutustu!