Opetuslapseuskoulut

Opetuslapseuskoulu (Discipleship Training School, DTS) pyrkii valmistamaan ilosanoman levittäjiä, auttaen oppilaita tuntemaan todellinen Jumala. Tavoite on muokata kristityn luonnetta ja vakiinnuttaa Raamatulliset ihmissuhteet samalla kun opetellaan jokapäivästä elämää Jumalan kanssa. Tämä intensiivinen koulutus alkaa 11-12 viikon luentojaksolla, jota seuraa normaalisti 12 viikkoa kestävä ulkomaan kenttäjakso.

DTS Suomessa?

Suomessa DTS järjestetään yhteistyössä Perheniemen evankelisen opiston kanssa, neljässä eri koulutuspisteessä:

– Mercy & Justice DTS Perheniemessä

Cross Border DTS Rovaniemellä

Summer DTS Evijärvellä

Svenskspråkig DTS Evijärvellä

Couples DTS Evijärvellä

Spring DTS Koivumäellä

Opiskelun ajalle on mahdollista hakea KELA:n opintotukea ja asumislisää.

DTS on suunniteltu rohkaisemaan oppilaita kehittämään omaa henkilökohtaista luonnettaan, rakentamaan elävää suhdetta Jumalaan, ja tunnistamaan heidän uniikkia ja henkilökohtaisia lahjojaan ja kutsuaan. Uusien kulttuurien ymmärtäminen ja kansainvälinen tietoisuus ovat jatkuvasti läsnäolevia elementtejä läpi kurssin, valmistaen oppilaita tavoittamaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia Jeesuksen lähetyskäskyn mukaan. “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” Matt 28:19

DTS:n suorittaneet eivät automaattisesti liity YWAM:in henkilökuntaan. Monet haluavat ottaa erityistä aikaa ja keskittyä syventämään suhdettaan Jumalaan ja selvittääkseen Jumalan tahtoa omaan elämäänsä. Niille jotka päättävät jäädä työskentelemään YWAM:in kanssa, hyväksytysti suoritettu DTS avaa mahdollisuuksia satoihin mahdollisuuksiin palvella YWAM:issa. Hyväksytysti suoritettu DTS mahdollistaa myös opiskelun muissa YWAM:in koulutusohjelmissa, kuten esim. UofN kursseilla.

Jos haluat hakea DTS:ään tai sinulla on erityisiä kysymyksiä, voit etsiä haluamasi DTS:n ja ottaa suoraan yhteyttä sitä järjestävään toimipisteeseen.