Henkilökunta

Missionuoret on vapaaehtoisjärjestö, joten jokainen henkilökunnassa työskentelevä hankkii oman henkilökohtaisen tukirenkaansa, joka koostuu usein ystävistä, perheenjäsenistä ja muista ihmisistä, joilla on halu tukea tekemäämme työtä. Taloudellista tukea tärkeämpää on se rukoustuki, jota henkilökuntamme jäsenet saavat tukijoiltaan. Ilman sitoutuneita rukoilijoita mikään tekemämme työ ei tuota hedelmää, joten me tarvitsemme teitä, ilman teitä me olemme yksin! Tukijat ja työntekijät ovat tiimi, joka toimii yhdessä, pyrkien yhteiseen päämäärään, sielujen voittamiseen Jeesukselle! Jos olet kiinnostunut tukemaan työtämme yleisesti, tai jotakin henkilökuntamme jäsentä henkilökohtaisesti, ota yhteyttä ja saat lisätietoa mahdollisuuksista.