Missionuoret Ruurikkala

Ruurikkalan toiminta on kokoajan kasvamassa, ja Jumala on avannut monia tapoja tavoittaa ja vaikuttaa ihmisiin Suomessa ja maailmalla. Ruurikkalassa järjestetään erilaisia leirejä ja tapahtumia nuorille, Opetuslapseuskouluja ja monia eri johtajuuskoulutuksia, sekä avoimia tilaisuuksia kesäaikaan. Rukoilemme Jumalalta viisautta viedä Ruurikkalan työtä Hänen tahtonsa mukaan eteenpäin, oikeassa aikataulussa ja oikeilla tavoilla.

Toiminta perustuu läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa, jokapäiväiseen rukouselämään ja asioiden oikeen tärkeysjärjestykseen laittamiseen. Ihmissuhteet ovat myös etusijalla tekemiseen nähden, ja koemmekkin olevamme enemmän perhe kuin työyhteisö. Elämme yhdessä, syömme yhdessä, siivoamme yhdessä, rukoilemme yhdessä, luemme raamattua yhdessä, nauramme ja itkemme yhdessä, kasvamme yhdessä. Me olemme YWAM!

ruurik